ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
КНИГИ


ЙОСИФ СТАЛИН съчинения(на руски)
КАТИНСКИ ДЕТЕКТИВ
КОМУНИЗМЪТ ИСТОРИЧЕСКА ЗАКОНОМЕРНОСТ ИЛИ УТОПИЯ
КОРЕЯ ДАЛЕЧНА И БЛИЗКА
ОСНОВИТЕ НА ЛЕНИНИЗМА
КЪМ ВЪПРОСИТЕ НА КОМУНИЗМА
МАРКСИЗЪМ,ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ФАШИЗЪМ, ПЛУРАЛИЗЪМ И ДЕМОКРАЦИЯ
МИТОВЕТЕ ЗА СТАЛИН
ПЛАНЪТ БЪЛГАРОУБИЕЦ РАН & ЪТ